Diyanet murakıpları: Görevleri denetim ama özlük hakları kısıtlı

Diyanet murakıpları: Görevleri denetim ama özlük hakları kısıtlı
Paylaş
 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın taşra teşkilatındaki denetim, teftiş, ön inceleme, inceleme ve soruşturma gibi işlemleri murakıplar tarafından yapılmaktadır. Ancak bu görevleri yerine getirirken emsallerine ve eşdeğerlerine göre özlük hakları bakımında mağdur edilmekte.

2010 yılında yürürlüğe giren 6002 sayılı kanun ile murakıplık unvanı ve görevleri, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’dan kaldırılmış olup, aksaklıklar yaşanması sebebiyle 2011 yılında 653 sayılı KHK’nın 10 uncu maddesi ile geri getirilmiş ve yeni murakıp kadroları tahsis edilmiştir.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 12 inci maddesinde “(Ek fıkra: 23/8/2011-KHK-653/10 md.) Murakıp, il ve ilçe müftülüklerine bağlı olarak taşra teşkilatında Başkanlıkça yürütülen hizmetlerin denetimiyle görevli olup en az dört yıllık lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim mezunları arasından atanır.” hükmü ile murakıpların vasıfları ve görevleri belirtilmiştir. Mezkur kanun ile denetim görevi verilen murakıplar, diğer kurumlarda denetim görevini üstlenen memurların almış olduğu denetim tazminatı, özel hizmet tazminatları, harcırah, silah ruhsatı gibi pek çok mali ve sosyal haklardan mahrum bırakılmışlardır. Daha ötesinde, din hizmetleri ile ilgili en ufak ilgisi dahi olmayan murakıplar din hizmetleri sınıfında yer almaktadır.

Kanun ile belirtilen görevleri denetim olan murakıpların din hizmetleri sınıfında yer alması ve benzer görevi yapan diğer kurumlardaki memurlara göre mali ve sosyal haklardan mahrum kalması çözülmesini istediğimiz önemli bir sorundur.

Sorun sadece diğer kurumlardaki denetim görevi yapan memurlar ile murakıplar arasındaki eşitsizlik değildir. Murakıplar aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eşdeğer saydığı kadroları arasında da eşitsizliğe örnektir. Şöyle ki:
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde şube müdürü ve murakıbın eşdeğer kadro olduğu belirtilmiştir. Fakat şube müdürünün genel idare hizmetleri sınıfında yer aldığı ve murakıplardan en az 1000 TL fazla maaş aldığı görülmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde murakıpların ikinci kademe kadro olduğu belirtilmiştir. Fakat aldıkları maaş altıncı kademe kadro seviyesindedir. Bu sebeple istemeyerek de olsa başka görevlere veya başka kurumlara geçmek zorunda kalmaktalar. Bu da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın taşradaki denetim ve tahkikat görevini sekteye uğratmakta, kamu disiplininin ciddi boyutta zarar görmesine sebebiyet vermektedir.

Sonuç olarak, murakıpların din hizmetleri sınıfından genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi ve diğer kurumlarda denetim işini yapan memurlar ile murakıpların özlük haklarının eşitlenmesi gerekmektedir.

Bu yazı 127 kere okundu.

YAZAR HAKKINDA