KİT’lerde yıllık izin süreleri nasıl hesaplanır?

KİT'lerde yıllık izin süreleri nasıl hesaplanır?
Paylaş
 

SORU: iyi günler… 399 a bağlı bir kit kurumunda 1,5 senedir teknisyen olarak çalışmaktayım. Kamu kurumuna girmeden önce özel bir kurumda 8 sene(2400 gün) gün teknisyen olarak çalışmışlığım var. Memur olduğum zaman özelde çalıştığım günler derece kademe olarak verildi fakat yıllık izin konusunda hiç bir sağlıklı bilgi alamıyorum. Acaba yıllık izin gün sayım ne kadar süre sonra 30 olacaktır. Teknik hizmetler sınıfındayım ve şu an yıllık izin gün sayım 20 gündür. Şu an 9 un 3 ündeyim.

Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

CEVAP:

Sorunuzdan bir kamu iktisadi teşebbüsünde 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli teknisyen olarak görev yaptığınız anlaşılmakta. Öncelikle, sözleşmeli personelin bir kadrosu bulunmadığından tutulan kademe ve derecenin sadece emeklilik açısından esas teşkil ettiğini belirtmekte yarar görmekteyiz. Başka bir ifadeyle “9 un 3 ündeyim” şeklinde belirttiğiniz kademe ve dereceniz sadece emeklilik işlemlerinizde önem taşımaktadır.

İzin hakkının hesaplanmasına gelince, 399 sayılı KHK’nin 21’inci maddesinin birinci fıkrasında “Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izin verilmesine esas hizmetin tesbitinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmeti gözönüne alınır.” denilmektedir.

Düzenlemede açık hüküm bulunmaktadır. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile askerlik sürelerinin toplamı 10 yılı geçtiğinde yıllık izin hakkınız 30 gün olacaktır.

Dikkat edileceği üzere hizmet yılı 10 olanlar da 20 gün izin hakkına sahiptir. Dolayısıyla 11’inci hizmet yılından gün alanlar 30 gün izin hakkı elde ederler. Yaptıysanız bu süreye askerlik görev süreniz de dahildir.

Bu yazı 118 kere okundu.

YAZAR HAKKINDA